Opleiden en begeleiden

Opleidingsschool

 Onze school maakt onderdeel uit van de Academische Regionale Opleidingsschool (ROS) Rijnland. De ROS is een samenwerkingsverband van 6 VO scholen met 15 vestigingen in de regio's Leiden en de Duin- en Bollenstreek en vijf lerarenopleidingen. De ROS biedt studenten van deze 1e en 2e graads lerarenopleidingen de gelegenheid invulling aan hun stage te geven op de deelnemende scholen.

Onze scholen verschillen in cultuur en onderwijsaanbod, maar delen met elkaar de visie op opleiden en begeleiden. Door de hechte samenwerking kunnen we op elke ROS-school dezelfde hoge kwaliteit van opleiden en begeleiden garanderen. Dit betekent dat je als student op elk van de opleidingsscholen dezelfde herkenbare opleidingssituatie aantreft, terwijl je toch de diversiteit aan schoolculturen die de ROS te bieden heeft, kan proeven. Met de lerarenopleidingen hebben we nauwe contacten om studie en stage goed op elkaar te laten aansluiten. 

Speeddates 

ROSRijnland organiseert drie keer per jaar een speeddate tussen de stagescholen en de studenten. Het betreft twee externe speeddates voor nieuwe studenten, aansluitend op de stagemarkten van de HvA, en een interne speeddate voor studenten die reeds een stage lopen op een ROS-school en door willen stromen naar een andere ROS-school. Het doel van de speeddates is de juiste match te vinden tussen school en student. De studenten krijgen tijdens de speeddate de gelegenheid met alle scholen/vestigingen kennis te maken. Informatie over de eerstvolgende speeddate vind je in onze agenda.

ROS-student 

Dat je een ROS-student bent geweest, staat goed op je CV. We streven er ook naar studenten meerdere jaren in huis te houden. De grote variëteit aan scholen biedt je de garantie van een rijke onderwijservaring en een grote kans op een baan na je opleiding. Inmiddels hebben al vele tientallen voormalige ROS-studenten een uitdagende baan gevonden op één van onze scholen.

Continuïteit van begeleiding 

Wanneer je een aantal jaren stage loopt bij ROSRijnland weet je je verzekerd van continuïteit van begeleiding. Tussen de ROS-scholen is sprake van een warme overdracht van studenten en elk stagejaar kun je rekenen op dezelfde kwaliteit van begeleiding. En vind je na je opleiding een baan op één van onze scholen, dan gaat de begeleiding van ROSRijnland de eerste 3 à 4 jaar van je beroepspraktijk onverminderd door.

Lerend werken 

Niet zelden vinden ROS-studenten al tijdens hun opleiding een kleine baan op één van onze scholen. ROSRijnland ziet er wel nauwkeurig op toe dat je opleiding door het werk niet in het gedrang komt. We hebben daarom met elkaar afgesproken dat een aanstelling tijdens je studie maximaal 8 - 12 lesuren mag omvatten, afhankelijk van de fase van je studie. Bovendien geldt bij ons de regel dat 1e en 2e jaars studenten van de 2e graads opleidingen geen vacature mogen invullen.

Stagevergoeding 

ROSRijnland biedt haar studenten geen stagevergoeding. Daarmee sluiten we aan bij de afspraken die we met een aantal opleidingsscholen in Noord- en Zuid-Holland hebben gemaakt. Wanneer je naast je stage een betaalde baan vindt op je stageschool zul je in de meeste gevallen gebruik kunnen maken van een studiekostenregeling die van toepassing is op de betreffende school.

Duale stages 

Voor een beperkt aantal studenten biedt ROSRijnland de mogelijkheid van een duale stage. Je krijgt dan de gelegenheid om naast je stage één dag in de week aan het werk te gaan als onderwijsassistent.

Studenten van de 2e graads lerarenopleidingen kunnen in principe gedurende hun hele opleiding binnen ROS Rijnland stage lopen en zo kennismaken met de verschillende sectoren van het VO en de verschillende schoolculturen. De hechte samenwerking biedt de garantie van een “warme overdracht”. De instroom en de doorstroom van studenten van ROSRijnland geschiedt via jaarlijkse “speeddates” van studenten met vertegenwoordigers van de ROS scholen. Studenten en nieuwe docenten van de aangesloten scholen krijgen de gelegenheid om twee dagen voor het begin van het nieuwe schooljaar zich onder deskundige leiding voor te bereiden op hun nieuwe baan of stage.

Solliciteren? 

Voor alle studenten geldt dat ze bij de school waar ze stage willen lopen, moeten solliciteren. Dit gaat als volgt, kies de bewuste school op www.teylingen-college.nl en/of www.fioretti.nl en verstuur een e-mail via de button Contact (rechtsboven op de pagina). Onze schoolopleider zal de e-mail z.s.m. beantwoorden.