Werken bij

Binnen Stichting Fioretti Teylingen zorgen meer dan 600 enthousiaste medewerkers ervoor dat zo’n 5500 leerlingen kwalitatief goed onderwijs krijgen! 

Visie 

Iedereen krijgt de kans uitgedaagd te worden optimaal bij te dragen aan de belangrijkste taak onze leerlingen te begeleiden naar verantwoordelijke burgers, die een volwaardige plaats in de maatschappij kunnen verwerven. Om dat te bereiken staan we als instelling midden in de maatschappij en zijn al onze medewerkers dienstbaar aan het primaire proces.

Binnen onze scholen werken we vanuit de volgende gezamenlijke kernwaarden:

Ontwikkeling 

Leerlingen krijgen door de kwaliteit van ons onderwijs en onze leerlingenbegeleiding de gelegenheid  het maximale rendement uit hun mogelijkheden te halen en leren daar zelf verantwoordelijk voor te zijn; door professionalisering werken onze medewerkers voortdurend aan hun vakbekwaamheid om die kwaliteit te garanderen.

Respect 

Respect voor elkaar en voor de ons omringende wereld staat aan de basis van ons handelen. We hebben oog voor verschillen; ieder mens is uniek, maar draagt vanuit zijn uniciteit bij aan een verdraagzame samenleving en een duurzame wereld.

Verantwoording 

Voor iedereen is duidelijk wat we doen en willen en daarover leggen we aan ieder die daar belang bij heeft verantwoording af. Transparantie vinden we van groot belang.

Kwaliteit 

We zijn ons bewust van de noodzaak onze kwaliteit te bewaken en te verbeteren. Daarom kijken we steeds kritisch naar wat en hoe we het doen met oog voor de (veranderende) wereld om ons heen.

Herken jij je jezelf in bovenstaande visie en denk je een bijdrage te kunnen leveren aan onze organisatie, solliciteer dan via onderstaande button op een van onze vacatures.


Pas je bij onze visie en aanpak maar hebben we nu geen vacature voor je? Stuur dan een open sollicitatie via onderstaande button.