EmailTwitterFacebookLinkedIn

Werken bij ons

Zes scholen, verspreid over Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijkerhout, Oegstgeest en Voorhout! Kleinschalig, decentraal, een eigen karakter en toch ook samen groot en krachtig.

We werken aan een bijzonder profiel voor al onze scholen. Uiteraard geven we talenten van leerlingen een kans in profielklassen en hebben sport, kunst, cultuur en science een vaste plaats in het curriculum.

Verschillende scholen manifesteren zich ook internationaal, niet alleen met excursies maar ook door uitwisselingsprogramma’s. 
Voor leerlingen dus een goede kans om zich breed te ontwikkelen.

Een goed, helder lesprogramma vinden we belangrijk, door alle jaren heen. Natuurlijk aandacht voor talent, maar ook voor Nederlands, Engels, wiskunde en andere belangrijke vakken.
Daarbij speelt vaardigheid met ICT en zelfstandig werken een duidelijke rol.

Stichting Fioretti Teylingen werkt volgens "good governance" met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Het College van Bestuur vormt samen met de rectoren en directeuren het directieteam. Het directieteam en de scholen worden ondersteund door de afdeling bedrijfsvoering.

“Fioretti Teylingen: icoon van de bollenstreek”

Visie 

Iedereen krijgt de kans uitgedaagd te worden optimaal bij te dragen aan de belangrijkste taak onze leerlingen te begeleiden naar verantwoordelijke burgers, die een volwaardige plaats in de maatschappij kunnen verwerven. Om dat te bereiken staan we als instelling midden in de maatschappij en zijn al onze medewerkers dienstbaar aan het primaire proces.

Kernwaarden

Binnen onze scholen werken we vanuit de volgende gezamenlijke kernwaarden:

Ontwikkeling 

Leerlingen krijgen door de kwaliteit van ons onderwijs en onze leerlingenbegeleiding de gelegenheid  het maximale rendement uit hun mogelijkheden te halen en leren daar zelf verantwoordelijk voor te zijn; door professionalisering werken onze medewerkers voortdurend aan hun vakbekwaamheid om die kwaliteit te garanderen.

Respect 

Respect voor elkaar en voor de ons omringende wereld staat aan de basis van ons handelen. We hebben oog voor verschillen; ieder mens is uniek, maar draagt vanuit zijn uniciteit bij aan een verdraagzame samenleving en een duurzame wereld.

Verantwoording 

Voor iedereen is duidelijk wat we doen en willen en daarover leggen we aan ieder die daar belang bij heeft verantwoording af. Transparantie vinden we van groot belang.

Kwaliteit 

We zijn ons bewust van de noodzaak onze kwaliteit te bewaken en te verbeteren. Daarom kijken we steeds kritisch naar wat en hoe we het doen met oog voor de (veranderende) wereld om ons heen.

Wat vinden onze collega's?

 

Herken jij je jezelf in bovenstaande visie en denk je een bijdrage te kunnen leveren aan onze organisatie,
solliciteer dan via onderstaande buttons op een van onze vacatures.

Onze vacatures


Open sollicitaties